OpenDurian Co.,Ltd.

  • บริษัท โอเพ่นดูเรียน จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 315/30, 315/31 โครงการพรีเมี่ยมเพลส ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 View on Map
  • https://www.opendurian.com/
  • Email: oranun.k@opendurian.com
  • Telephone: 0814759682

Overview

  • Founded Date September 30, 2013
  • Posted Jobs 6
  • Viewed 29

Company Description

We are the Education Creatives
OpenDurian เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา (Education Technology)
ที่นำ Data Science เป็นความชำนาญเฉพาะของเรามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาไทย
โดยเฉพาะข้อมูลการสอบแอดมิชชั่นและข้อสอบวัดมาตรฐานขั้นสูง เช่น PAT1, SAT, Smart-I, CU-AAT
เพื่อนำเสนอในรูปแบบบริการเตรียมสอบออนไลน์ให้สามารถเข้าถึงได้ในวงกว้าง