Union Auction Public Limited Company

Overview

  • Founded Date September 24, 2012
  • Posted Jobs 5
  • Viewed 26

Company Description

เราคือใคร ?

บริษัทสหการประมูล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจให้บริการประมูลมามากกว่า 30 ปี นอกจากประสบการณ์อันยาวนานที่ก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯยังให้บริการทางการประมูลที่ครบวงจรเต็มรูปแบบ

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการแสดงสินค้าและบริการเพื่อให้ ผู้ซื้อและผู้ขายได้ราคาที่เหมาะสม ด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ

Active Jobs From Union Auction Public Limited Company