นักศึกษาฝึกงาน – นักว่างแผนการเงินส่วนบุคคล (Financial Planner Trainee)

Internship @SIAM WEALTH MANAGEMENT in Financial Management , in Other
  • Cross, 7, 9 Soi Chan 43, แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 View on Map
  • Post Date : October 15, 2023
  • 0 Application(s)
  • View(s) 47

Job Detail

  • Job ID 10062
  • Experience Fresh
  • Gender Any
  • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

-ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักวางแผนการเงิน
ในการจัดทำแผนการเงินให้กับลูกค้าและการจัดทำ/จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนการเงิน

 

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
– มีทักษะการคิดวิเคราะห์และคำนวณ
มีทักษะในการสื่อสารและนำเสนอที่ดี
-สามารถใช้เครื่องมือ MS Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
-หากมีประสบการณ์การเรียน/การสอบคุณวุฒินักวางแผนการเงิน
CFP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Required skills

Other jobs you may like