ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล (Financial Advisor)

Full time @SIAM WEALTH MANAGEMENT in Financial Management , in Other , in Support
 • Cross, 7, 9 Soi Chan 43, แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 View on Map
 • Post Date : October 15, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 44

Job Detail

 • Job ID 10060
 • Experience Fresh
 • Gender Any
 • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

-ปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลให้กับลูกค้า
-ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนประกันชีวิต
ในการแนะนำและให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์การประกัน
-ปฏิบัตหน้าที่ในฐานะผู้แนะนำการลงทุน
ในการแนะนำและให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์การลงทุน

 

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
-บุคลิกดี มีทักษะในการสื่อการที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ชอบการเข้าสังคม
– หากมีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
หรือใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Other jobs you may like

 • เลขานุการ

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900