เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา

Full time @Ngern Tid Lor Public Company Limited in Management
 • 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้นที่ 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 View on Map
 • Post Date : October 15, 2023
 • 0 Application(s)
 • View(s) 83

Job Detail

 • Job ID 10307
 • Experience Fresh
 • Gender Any
 • Qualifications Degree Bachelor

Job Description

: อายุ 22-35 ปี
: วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
: มีความสามารถในการขับรถจักรยานยนต์
: สามารถโยกย้ายสาขาไปทำงานในพื้นที่ต่งจังหวัด/ต่างอำเภอ/ใกล้เคียงได้
: สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word และ MS Excel ได้
: มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ รักงานขาย ทำงานภายใต้ความกดดันได้
: หากมีประสบการณ์ทำงาน Part time , ฝึกงาน ด้านงานขาย , ด้านงานบริการลูกค้า
หรืองานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งจะพิจาณาเป็นพิเศษ
: หากมีใบนุญาตหน้านายประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Required skills

Other jobs you may like

 • Content Analyst

  • @ Thairath Online
  • บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด อาคาร 17 ชั้น 7, 9 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900